Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Svenska expeditionen till Spetsbergen År 1864: om bord pÅ Axel Thordsen

Källa : Internet Archive

Resultat : THORDSEN


Sida 16

till 1864 års expedition. - Axel Thordsen. - Dess utrustning, bemanning och inredning. - Afresa från Tromsö. - Ankring vid


Sida 21

kanonbåt, med det vackra namnet Axel Thordsen, hade derstädes blifvit förhyrd för expeditionens räkning. Axel Thordsen var byggd för längesedan


Sida 95

den 16:de på aftonen, då Axel Thordsen ändtligen lättade ankar för att söka uppnå Storfjorden.


Sida 100

trodde sig komma att träffa Axel Thordsen, hvilken enligt hvad man antog redan borde befinna sig i Storfjorden. Den hederlige


Sida 111

morgonen den 27 Juli afseglade Axel Thordsen söderut för frisk ost-sydostlig vind, hvilken dock nära nog dog bort, då vi


Sida 117

Norges kuster betydligt sednare än Axel Thordsen. Signaler om samtal gåfvos honom utan annan påföljd, än att han hissade sin


Sida 118

fartygets vattengång-på ett glas till Axel Thordsen. Nykterhet kan icke egentligen räknas bland fångstmannens föröfrigt verkligen ganska många goda egenskaper.


Sida 146

Straxt derefter varseblefvo vi huru Axel Thordsen stack fram om udden. I hopp att möjligen blifva bemärkte gjorde vi nu


Sida 152

söder. Ingen af besättningen på Axel Thordsen hade förut ankrat i denna del af Storfjorden, och innan båtens återkomst voro


Sida 169

Den 25:te på morgonen lättade Axel Thordsen ankar för att segla söderut. Vinden var dock så svag, att blott strömmen


Sida 296

2. Axel Thordsen på Tromsö redd, efter en midnattsfotografi


Sida 298

till 1864 års expedition. - Axel Thordsen. - Dess utrustning, bemanning och inredning. - Afresa från Tromsö. - Ankring vid