Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Källa : Internet Archive

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Källa : Internet Archive

Resultat : BERGMAN


Sida 170

af 01. Kjölin 1821-22 aug., Carl Bergman 1822 sept, okt., 01. Kjölin 1822 nov.-24 maj, hos M. Sahlin af P.


Sida 242

1887, Carl von Bergen 1867-72, Johan Bergman 1890, F. A. Bergqvist 1867-75 handelsreferent, David Bergström 1894-fortfarande 1895, Herman Bjursten f


Sida 323

= F. Barthelson, Thorolf = John Bergman, Timon o. Timon Eremita = C. J. E. Aurell, T-k och Tuck =


Sida 396

Lördags-Qvällens bilaga, samt agenten Filip Leonard Bergman 1884 Vi. Enligt tillkännagivande i första årgången 1879, 80 skulle bland 10,000 prenumeranter


Sida 402

å., samt därefter af folkskoleläraren Gustaf Engelbrekt Bergman, hvilken erhöll utg.-bevis härå i Stockholm 1887 19/i och i Åmål 1889


Sida 424

redaktör, samt litteratören Jolian Robert Emanuel Bergman 1886 3%. Bland medarbetare häri må nämnas - förutom de under Svenska Tidningar


Sida 443

m. 1893 2/n, John Robert Emanuel Bergman 1887 Vi och kongl. sekreteraren Johan Gottfrid Renholm 1893 Vu, som därefter var


Sida 443

Medarbetare hafva bl. a. varit John Bergman, Christian Brock, Andreas Hasselgren, John Johnson och C. J. Petersson fr. o. m.


Sida 444

V" för litteratören John Robert Emanuel Bergman.


Sida 465

Backlund*, Julius Bagge (f 1890278), John Bergman, P. E Bergstrand (f 1890 V4), Simon Brandely, Anna Branting, f. Jäderin* (René),


Sida 480

redigerad af litteratören John Robert Emanuel Bergman, som erhöll utg.-bevis 1892 14/s, och innehåller bl. a. Från veckan af Chicot


Sida 574

utfärdades för med. d:r Johan Magnus Bergman 1839 3V-i samt å Tidning för Fahlu län och stad för boktryckerikonstförvandten Magnus


Sida 574

redigerades af med d:r J. M. Bergman, som var dess


Sida 605

handelsafdelnij Qgen under 1850-talet, Alfred Teodor Bergman *, kamrerare i tidningens ekonomiska afdelning fr. 1872, lektor Johan Bergman bref från


Sida 605

ekonomiska afdelning fr. 1872, lektor Johan Bergman bref från Italien och Grekland fr. 1898, ingeniör P. E. Bergstrand (Bias) resebréf


Sida 631

Utg.-bevis utfärdades för handlanden Johan Adolf Bergman 1879 15/ö å denna tidning, hvaraf blott ett profnummer utkom.


Sida 730

Brenier, kyrkoherden i Winslöf d:r Carl Bergman, kyrkoherden i öfved Assar Lindeblad, skolföreståndaren Victor A. Alten och sedermera kyrkoherden August


Sida 744

Brunbäck med biträde af Jacob Victor Bergman (sign. Alter Ego, Jacques).


Sida 765

i Norrköping, lektorn fil. d:r Johan Bergman 1896 16/9 samt redaktören Karl Leonard Hammarberg 1897 Vio, som varit dess redaktörer.


Sida 834

för redaktörerna, lektorn, fil. d:r Johan Bergman 1896 16/9 och Karl Leonard Hammarberg 1897 4/io


Sida 840

var tidningens redaktör. Medarbetare voro John Bergman o. Adolf Olson 1883 16/*-84 */+ Edvard Fredin författade korrespondenser häri.


Sida 858

härå utfärdades för boktryckaren Axel Bernhard Bergman 1883 5A- D©n redigerades af A. G. Segerstéen. Fjärde sidan af hvart nummer


Sida 858

Tidning 1883 21/i-V".. Tr. hos Bernhard Bergman. Fr. o. Ant.


Sida 876

hos Oskar Landin 1860-64 V9, Oskar Bergman 1864 Vr-68 u/u o. i C. A. Österlunds (Helsingens) officin fr. 1882 Vu.


Sida 947

af 01. Kiöliu 1822 febr.-sept,, Carl Bergman 1822 okt-nov., 01. Kjölin 1822 dec.-24 mars, M. Sahlin 1824 april samt hos


Sida 949

sedermera lektorn, fil. d:r Carl Johan Bergman 1849 u/*>, hvilken ock var dess redaktör. Fortsattes af Gotlands Tidning (nr 1458).


Sida 962

å Tule utfärdades för folkskoleläraren Gustaf Engelbrekt Bergman 1889 V* i Åmål.


Sida 999

Psykofago). Karl Benzon (Bob), Anders Daniel Bergman (sign. Anders}, Karl Erik Forsslund, Fanny Norrman (Maja X) samt konstnärerna Anders W.