Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Källa : Internet Archive

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Sveriges periodiska litteratur: Bibliografi, enligt publicistklubbens uppdrag utarbetad af

Källa : Internet Archive

Resultat : GUSTAFSSON


Sida 170

Utg. af konsistorienotarien Martin Gustafsson 1811-17, hvarefter stiftstidningarne ej utkommo förr än han åter började utgifva dem 1821-45,


Sida 242

bidrag på 1850 och 6O-talen, Richard Gustafsson 1868, 69, C A. Hagberg 1893-fortfarande 1895, Birger Hallen 1881-84, H E. G.


Sida 322

= Harald Beyer, Harleqvin = Richard Gustafsson, H-d = Maximilian Axelson, Helmer = Gustaf Wilhelm Stahre, Hemera = E. J.


Sida 322

= Bertram Thelin, B-g = Otto Gustafsson, Bias = P. E. Bergstrand, Bismarck = Forsberg, Bob = Robert Runqvist, Bonifacius


Sida 323

i Up-sala (1866), -n = Richard Gustafsson (1869), Nasse = Aron Jonasson, Na-sus = Victor Rehnströni, Nbg = J. Nyberg,


Sida 332

88, G. Gullberg* 1894-fortfarande 1895, Richard Gustafsson* 1865 och senare, H. E. G. Hamilton 1890-talet, Ola Hansson 1880-talet, Tor Hedberg


Sida 349

Redigerad och utg. af Richard Gustafsson, som 1869 20/ii erhöll utg.-bevis. Dess illustratörer hafva varit C. G. He Uqvist


Sida 423

Utg. af bokförläggaren Carl Gustaf Gustafsson, som 1884 *% +erhöll utg.-bevis.


Sida 444

Wendell 1886 17/n, fil. kandidaten Gustaf Gustafsson 1888 15/is samt fil. kandidaten Frans August Winghorg 1891 18/n, hvilka äfven varit


Sida 696

härå utfärdades för maskinisten Anders Gustaf Gustafsson 1883 5/i. Tidningen redigerades af C. J. Ohlsson och J. S. Åkerberg, hvilken


Sida 755

n. v. redaktören, fil. kandidat Gustaf Gustafsson.


Sida 756

juli varit redaktionssekreterare däri, och Gustaf Gustafsson fr. 1898 n/e.


Sida 763

öfverflyttadt 1898 ll/e på redaktör Gustaf Gustafsson.


Sida 825

Utg.-bevis härå utfärdades för Carl Johan Ekeblad Gustafsson 1841 8%.


Sida 825

Utg.-bevis utfärdades för Karl Johan Ekeblad Gustafsson 184313/",


Sida 839

M/8" läroverksadjunkten, fil. d:r Karl Gustaf Gustafsson 1878 *8/is, jur.-fil. kandidaten Axel Otto Kristian Billing 1887 27/e och fil. d:r


Sida 943

1897 16/n och predikanten Carl Johan Gustafsson 1899 29/n (jfr nr 1433).


Sida 948

utfärdades för konsistorii-notarien fil. d:r M. Gustafsson 1822 16/" och å nyo 18336/*. I K. B. saknas årg. 1822, 1829-32


Sida 950

för konsistorienotarien, fil. d:r Hans Petter Gustafsson 1858 M/n.


Sida 991

Sundström f. Hceggslröm och därefter Sigrid Gustafsson.