Ur minnet och dagboken: anteckningar frÅn Åren 1848-1898

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Ur minnet och dagboken: anteckningar frÅn Åren 1848-1898

Ur minnet och dagboken: anteckningar frÅn Åren 1848-1898

Källa : Internet Archive

Ur minnet och dagboken: anteckningar frÅn Åren 1848-1898

Ur minnet och dagboken: anteckningar frÅn Åren 1848-1898

Källa : Internet Archive

Resultat : BESKOW


Sida 56

Uppsala. Mina närmaste umgängsvänner blefvo: Gustaf Beskow, Denis Borg, M. Falkenberg, Teod. Feltström, V. Johnson, N. J. Linnarson, H. J.


Sida 108

- vid hvilket bland andra Gustaf Beskow och jag hade varit marskalkar. Med anledning däraf gafs, sedan de större "familjemiddagarna"


Sida 178

en del vänner och kamrater, Gustaf Beskow, Ad. Drake, Ernst Lönnrot, Vilh. Norlén, Ax. Sparre, L. Rosen


Sida 232

var äfven d. v. studenten Gustaf Beskow, om honom och om den händelsen mera, längre fram i "dagboksbladen".


Sida 368

besökte jag först min vän Gustaf Beskow, som tyvärr låg sjuk, men lyckligtvis var på bättringsvägen. På e. m. hos


Sida 369

på morgonen foro fru B-w, Fritz Beskow och jag åter tillbaka till Stockholm. - E. m. uppe hos fru Rosenius,


Sida 459

Aug. 4. Hitkommo fru Augusta Beskow och fröken A. Mörner. - Vid bordet bl. a. debatt om huruvida man