Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1905, pt.3)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1905, pt.3)

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1905, pt.3)

Källa : Internet Archive

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1905, pt.3)

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1905, pt.3)

Källa : Internet Archive

Resultat : I.CARL


Sida 85

I.Carl Fredrik, kammarherre, j. G. m. Gustafva Maria Theresia Panli, y. Barn:


Sida 89

I.Carl Edvard, f. -^8, kupten o. kompanichef vid Norra gkfinska infanterireg:tet, RS O (Helsingborg). G. 1887


Sida 171

I.Carl David, häradshöfding, f. G. m. Theofila Frigell, f. Barn :


Sida 377

I.Carl Gustaf, f. 1854 '+' d, öfverstlöjtnaiit vid Norra skånska iiil'autc'rireg: Jct, K S O, e^.


Sida 413

I.Carl William, f. 1848 '^', i, romersk riksfriherre, f. d. major vid Skånska dragonreg:tet, direktör vid


Sida 591

I.Carl Leonard, kapten, *J".


Sida 599

I.Carl Richard, kontorschef, t 1803. G. ISS') m. Ma ria Otti Uana Jansson, f. 18G8 >'>


Sida 659

I.Carl Johan, f. 18(^1 " i J. löjtnant vid Smålands husarregite. lärare i ridning, gymnastik o.


Sida 733

I.Carl Melchior, f. 18SG -''b.


Sida 795

I.Carl Henrik, eiviliugeniör, t DSUl). G. 1S8() ni.