Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Källa : Internet Archive

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Källa : Internet Archive

Resultat : ARVID


Sida 165

Carl Arvid, (. 1885'" .


Sida 167

Bror Knut Louis Josef Eugéiie Sten Martiu Arvid, kapten, f 1905. G. 1888 m. Hedvig Maria Lundh,


Sida 175

c) Bror Johan Arvid, f. 1870 ''^i, e. o. hofriittsnotarie, fattigvårdsdirektör i Göteborg. G. 1901


Sida 213

Heikki Arvid. f. 1891 "^6, student.


Sida 245

Carl Arvid, f. 1889 "e.


Sida 249

{-2) Staffan Olof Arvid, f. 1880 '".i. löjtnant vid Vesterbottens reg:te, f. d. kammarpa^e hos H. M.


Sida 321

Carl Arvid, f 1910. G. 1900 m. Kva Gran, f.


Sida 515

Carl Arvid, f. 1887 '^^li, anstäld hos Sjögréen & Co (Brvssel, Belgien).


Sida 805

Carl Arvid, öfverstt-Iöjtnant, f. Söner:


Sida 843

KNUT ARVID (son af kaptenlöjtnanten f^rcfvc Knut Posse o. Phnnin Louise Ileiiriette Arfwedsoii), f.


Sida 845

I.Arvid Rutger, statsminister, f. G. l:o m. grefvinuan Amalia Carolina De la Gardie, f. Barn :


Sida 849

Carl Arvid, f. 18G9 '"/r, kapten vid Kungl. flottan, tjenstg. i marinförvaltningen, f. d. tjenstgöra


Sida 851

.. Knut Arvid, f. 1855 "* o, godsegare, e. o. hofriittsuotarie, landstingsman i Kronobergs liiu, KWO1


Sida 937

I.Arvid Bernhard, major, f . G. l:o m. grefvinnsn Anna Maria Charlotta Spens, f. Barn i