Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Källa : Internet Archive

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Sveriges ridderskap och adels kalender (Volume yr.1915, pt.2)

Källa : Internet Archive

Resultat : HJALMAR


Sida 19

1912 "d m Sven Hjalmar 77,(-,v", f. 1878 '"/g, kapten vid Upplands artillerireg:te, artilleristabsofficer (Stockholm).


Sida 51

Bo Gustaf Hjalmar, f. 1891 ^ ", studi Mil vid Upjjsula universitet.


Sida 93

1892 "4, student, kontorist (Stnckholin) Alfred Hjalmar {Alf), t 18% "i, kadett vid kustartilleriet.


Sida 103

1) Sttn Charles Kynile Hjalmar, f. 1S'J6 * a, luajor i armén,


Sida 141

ils Eberhard Hjalmar, löjtnant, f 191'J. G. l:o in.


Sida 147

Adolf Erland Hjalmar, major, f 1912. G. l:o 1869 ui.


Sida 193

'.. Hugo Hjalmar, f. 1^67 ^^/e, kapten i Göta trnngkårs reserv, t. f. stnllföreträdande direktör hos


Sida 199

+''^9. EniHjalmar ^Vrede af Elimä, liäradshöfding. Eg. o. beb.


Sida 237

11 EN IM K MARTIN HJALMAR (soii af hofriitt>


Sida 341

'^ i (Göteborg) '2. Augnst Edvard Hjalmar, kapten, t- G. m. Fredrika Amalia af Uhr, f.


Sida 343

Carl Gustaf Otto Hjalmar, f. 1860 '/e, ingeniör, R Pda CO (Stockholm).


Sida 413

I.Nils Adolf Hjalmar, f. 1850 '%, laudtbrnksförvaltare vid Dunnemora grufvor, befiilhafvare för Danuemora laiidslormsomr Sde n:o


Sida 413

Georg Christofer Hjalmar, öfverste, f. G. m. Ebba Sophia Ingeborg liliim, 7.


Sida 491

. Hugo Hjalmar, mariuöfverdirektör, f 191'J. G. IHTH m. Augusta Ingeborg Emilia Enell, t'. 1857 2"


Sida 517

Carl Hjalmar, f. 1903 ''8/


Sida 519

Herlow Axel Hjalmar.i J. 1898 -".i.


Sida 657

3) Carl Wilhelm Stellan Hjalmar, f. 1849 ^*/2, farmer i Murdo (Södra Dakota, USA). G. 1875 m.


Sida 659

[2) Edvin Hjalmar, f. 1885, fiiriner i Auslin (Minn., USA).


Sida 687

Hjalmar Carl Axel, f. 1865 ^',7, major vid Krouoberiis reg:te, RSO (Vexiö). G. 1899 '"/lo m.


Sida 745

{.) Albert Hjalmar, f. 1884 '^',2, kamrerare vid Heyrnersholms spritföriidlingsverk (S lock li ol m). G.