Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Källa : Internet Archive

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Källa : Internet Archive

Resultat : JOHANSDOTTER


Sida 14

i Helsingborg Eraamus Meisner oeh Catharina Johansdotter Erman. Söner:


Sida 17

U oeh hans &e hustru, Brita Johansdotter, mm X enka ester Öfrei-Krigskomiaissarien Jonas Bratt pi Jtottneros: - 3:o med .Friherrinnan


Sida 71

Söderhamn. - Gift tro med Ingrid Johansdotter Modena: - 2:o med Margaretha Portuan. Son: 1. lans tirlsj Kyrkoherde i Jerlåsa


Sida 94

vapen uppsattes. - Gift med Maria Johansdotter. Barn:


Sida 109

Stockholm Olof Appelroth och Anna Maria Johansdotter Yhle. Barn:


Sida 119

Bagge. - Gift 1590 med Anna Johansdotter.


Sida 173

i Stockholm Anders Jönsson oeh Elisabeth Johansdotter, som sedan sick Pehr Pehrsson Psflan-iet: - ?:o 1698 % med Brita Helena


Sida 197

i Små-lsad. - Gift med Sigrid Johansdotter. Son: Ms BUlej Kom till Konung Gustaf I:s hof och Mef der uppfödd,


Sida 210

gymnasium. - Gift 1614 med Sigrid Johansdotter Bubb. Deras barn antogo namnet Sa-lauus ester födelsestaden Upsala.


Sida 212

M:r Thorbernus Andretc Fegraeus och Ursula Johansdotter Loccenia, samt brorsdotter till Landshöfdingcn Håkan Fegroeus, Nobil. Fägerstjcrna, N:o 887. Son:


Sida 224

till Lauko och Lax-nojo, med Elin Johansdotter (Boose, N:c 275), till Karunna.


Sida 234

Hans Audcrsson: - 2:o med Anna Johansdotter Nortnmn, f. 1565 i Nordvik.


Sida 286

Carin Johansdotter, Lefde, enka, 1628. Gift 1594 1% med Ryttmästaren Måns Ivarsson Stjernkors, N:o 39,


Sida 286

Elin Johansdotter, till Karunna, Lefde, enka, 1647. Gift med Fält-Öfversten Claes Slang, N:o 106, till


Sida 289

l:o 1770 S"/, med Anna Margaretha Johansdotter ifrån Eksten i Qville socken och Bohus län: - 2:0 1794 med Bondedottren


Sida 307

1850: - 2:o 1855 med Sara Johansdotter Lund. Dotter:


Sida 329

öfvergaf: - 2:o med Maria Margaretha Johansdotter, t 1833 -/, i Stockholm.


Sida 380

Anna Johansdotter.


Sida 420

1726 20/n Gift Lo med Maria Johansdotter, dotter af Handlanden Johan Olofsson: - 2:o 1707 med Helena Fucks, + 1747


Sida 421

781, och hans 2:a fru, Magdalena Johansdotter.


Sida 464

Barckhusen och hans 2:a hustru, Margaretha Johansdotter Palmgren, samt enka ester Härads-höfdiogen Anders Low9 Nobi L Leijonhoff, Nu> 1160. Margaretha


Sida 586

till Massau och Herkcl, med Anna Johansdotter Taube af Mart.


Sida 597

Nobil. Reenstjerna, N:o 818, och Ingrid Johansdotter, samt enka ester Assessoren Peter Svedberg, Nobil. Schönström, N:o 1056. Barn:


Sida 624

i Finland. - Gift med Rebecka Johansdotter, dotter af Guvcrnemeuts-Kammereniren Johan Jacobsson Trafvare och hans 2:a hustru, Hebbla Johansdotter Uggla,


Sida 639

i Westervik Sven Johansson och Christina Johansdotter. -


Sida 652

stad Johannes Barthek ius och Juditha Johansdotter Muller. Son:


Sida 663

Jönköping. - Gift Lo med Helena Johansdotter: - 2:o med Catharina Will-moth, t i Fjällskar i Stigtomta socken och Södermanland,


Sida 665

Löjtnanten Jonas Tengman och Ebba Lisa Johansdotter Dionysia.


Sida 745

i Stockholm Peter Burchwardt och Helena Johansdotter Scharenberg: - V:o 1735 a7/2 med Anna Christina Wattrang, f. 1711, t 1784


Sida 755

Henric Hermansson von Zesswegen och Sophia Johansdotter Berg, af huset Carrael. Son:


Sida 755

Johan Wolfgangsson von Fuldert och Anna Johansdotter Rese,


Sida 798

i salt. - Gift med Ebba Johansdotter, som lefde, enka, 1091.


Sida 799

till Göthenvik och Söderlänna, med Carin Johansdotter, Nobil Oljeqvist, N:o 331. Barn:


Sida 808

M:r Axel Erlandsson Noréen och Maria Johansdotter Iscr, i hennes 3:e gifte, brorsdotter till Biskopen i Westerås D:r Mathiss Iser,


Sida 839

N:o 155), till Torlax, med Brita Johansdotter Fleming. Barn:


Sida 848

uppsattes. - Gift l:o med Anna Johansdotter, enka ester Johan Lundeberg: - 2,o med Christina Brattman, dotter af Rådmannen och


Sida 855

- Gift 1816 '% med Margaretha Johansdotter, f. J795 %. Barn:


Sida 950

i Corrorie Adam Sturgion och Elisabeth Johansdotter Edgar. Son: