Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Källa : Internet Archive

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 1

Källa : Internet Archive

Resultat : OLOFSSON


Sida 22

enka ester Rådmannen i Westerås Lars Olofsson Westermark. Barn: 1. Tobias Israel, f. 1707, Volontär vid West-manlands regrte 1730, Adjutant


Sida 74

Fors-sc Ba, dotter af Krono-Befallningsmannen Pehr Olofsson på Björnö i Gillberga socken och Kjerstin Sig-gesdotter. Son:


Sida 88

Gift 1631 M/8 med Hof-Rådet Johan Olofsson, Nob U. Stjernhöök, N:o 471, ti U Kåfverstad, f. 1596, t 1675.


Sida 104

hos Assessoren it> Åbo Hofratt Anders Olofsson, Muske-terare vid Öfverste Wilhelm de la Barres reg:te, Lifskytt hos Riks-Rådet Claes Horn


Sida 112

dotter af Handlanden i Wexiö Olof Olofsson och Anna Krok samt cnka ester Handlanden Uno Blackstadius.


Sida 215

Dreffen/e U, dotter af Ryttniästaren Anders Olofsson, Nobil. Dreffcnfelt, N:o 451. Barn:


Sida 223

Lars Olofsson, till Isnäs och Domareg Srden, Fogde på Weste-fås 1525, Ståthållare i Norrland. Han


Sida 226

Måns Olofsson Hjörnj Borgare och Tullnär i Upsala. - Gift med Margaretha Michaelsdotter. Son:


Sida 230

Catharina Dreffen/elt, dotter af Ryttinä-staren Anders Olofsson, Nobil. Drcffenfelt, X:o 451. Barn:


Sida 248

Son: Nils Olofsson.


Sida 253

Lars Olofsson Bohm, f. 1571 i Örebro, Rådman 1602, Borgmästare 1605 och Öfver-Borgmästare derst. 1616,


Sida 272

Ebba Thordcedo Uer. Gift med Christoffer Olofsson (Stråle, N:o 87), som lefde 1350.


Sida 299

Rydboholm, dotter af Riks Marsken Gustaf Olofsson Stenbock (N:o 12) till Torpa, m. m., och Brita Lei-jonhufvud (N:o 26).


Sida 353

Kjerstm, till Barneholt. Gift med Anders Olofsson Kär lin g f till Lagmanshaga och Bårarp, som lefde 1595 och var


Sida 353

Anna. Gift med Hans Olofsson.


Sida 357

Sven Olofsson 5 Skattebonde i Skärf vid Skara. Son:


Sida 364

l:a £ifte, dotter af Knapen Seger Olofsson i Nensjö (af


Sida 380

enka ester Riddaren och Riks-Rådet Peder Olofsson Hård till Segerstad, m. m. fiarn:


Sida 420

Maria Johansdotter, dotter af Handlanden Johan Olofsson: - 2:o 1707 med Helena Fucks, + 1747 l2/,, dotter af Rådmannen Johan


Sida 430

ocb Baron Cederbjeliu, (son af Johan Olofsson, se adel. ätten Gyllenpalm, Tab. 1), Friherre till Möckelsnäs i Stenbrohults socken och


Sida 440

första Borgmästaren i nämnde stad Knut Olofsson och Emerentia Krako samt syster till Justitiae-Presidcnten Petrus Canuti Carolstadins, sedan Canutius, Nobil.


Sida 478

Helena Morgonstjerna, dotter af Öfversten Olof Olofsson, Nobil. Morgonstjerna, N:o 339, till Runsö. m. m., och Elisabeth Hund, i hennes


Sida 482

med Margaretha Wildeman, dotter af Arvid Olofsson (Wildeman, N.o 89), till Gammelby, med Anna Frilie (N.o 133).


Sida 493

Craafcerf, torra Crsaserg (son af Börje Olofsson Buraeus, Nobil. Cronberg, se adel. ätten Cronberg), till Witulsberg i Waxala socken och


Sida 539

sig i tjenst hos Borgmästaren Jon Olofsson, hos hvilken han tjentc i 3 år, sedan till Claes Bagare i samma


Sida 544

1791 */-, dotter af Landshöfdingen Jacob Olofsson Hökerstedt, Nobil. ron Hökerstedt, N:o 1656, och Hedvig Eleonora von Bleichert.


Sida 607

med Elin M&iudottcr, dotter af Måns Olofsson till Graby (Stjernbjelke): - ?:o 1620 med Maria Magdalena von Matmbach, till Gödeberg,


Sida 620

Bengt (son af Anders Olofsson, Nobil. Dreffen-felt, Tab. I), till Degeberg i Rackeby soekeu och Westergöthland, Major samt


Sida 637

med Löjtnanten vid Finska Landt-Dragonerna Daniel Olofsson Öijegren.


Sida 676

S:r Petrus Spak (son af Eric Olofsson Spak, Tab. 1): Phil. Magister, Skolprest i Wexiö, Kyrkoherde i Asheda i Småland


Sida 677

Johan Olofsson dammat, Borgmästare i Gefle 1634. Son:


Sida 678

dotter af Borgmästaren i Gefle Johan Olofsson Gammal, se här ofvan, Tab. 1. Söner:


Sida 720

2:o med en dotter till Olof Olofsson i Simbla, som förde en sexuddig stjerna i blått salt. Barn:


Sida 721

2:o 1573 +/, med Ståthållaren Anders Olofsson (Oxe-hnfvud N:o 102), ti U Solberga och Uddetorp.


Sida 769

1832 '%, dotter af Hemmansegueu Elias Olofsson Bäckström och Brita Andersdotter. Barn:


Sida 775

Petra" (son af Pehr Olofsson, Nobil. Estenberg, Tnb. 1), f. 1686 % i Stockholm, Student i Upsala 1096,


Sida 834

med Befallningsmanncn p X Strgeborg Christoffer Olofsson Stråle (af Sjöared, N:o 223).


Sida 836

hennes 2:a gifte, dotter af Jacob Olofsson Stubbe, N:o 72, till Bolstad, med Hebbla Wildeinan (N:o 89), samt enka ester


Sida 872

med Be* fallningsmannen på Dal Mauritz Olofsson Stake, (N:o 110), till Råbäck, m. m., + 1566: 2:o med Eric Andersson


Sida 873

Sne samt omgift med Ståthållaren Anders Olofsson (Oxehufrud, N:o 102} till Solberga och Uddetorp. Barn:


Sida 874

Gustaf Olofsson. Se Tab. 19.