Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Källa : Internet Archive

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 2

Källa : Internet Archive

Resultat : JOHANSDOTTER


Sida 13

1606, och hans 2:a fru, Clara Johansdotter Camitz.


Sida 28

Calmar M:r Nicolaus Eskillius och Brita Johansdotter Ungia.


Sida 51

Kijk och hans 2:a hustru, Christina Johansdotter Bladh ifrån Wasa: - ?:o 1788 "/, med Sophia Elisabeth Watt, t 1769


Sida 84

Möllenbeck: - 2:0 1663 med Lucia Johansdotter Schick, f. 1616 %, + 1675 "/,: - 3:o med Christina Olofsdotter Gran,


Sida 111

Loppis, med hans lut fru, Anna Johansdotter Stålarm (N* 32): - ?:o med Margaretha Ragw Udedotter (ömt-ram), i hennes l:a


Sida 167

Gift Lo 1606 'V,o med Gertrud Johansdotter, + 1620 *7,: - 2:o 1621 med Anna Grellsdotter, t -4623 t,/4: -


Sida 173

af Nicolaus Ottosson Brummer och Lucia Johansdotter Brummer. Son: Jacob} Arfherre till Allwörden. - Gift med Elisabeth Blancke, dotter af


Sida 217

Peter Huluuan och Carolina Fredrica Ulrica Johansdotter Cami U: - 3:o 1776 2% med Chrisäna Eleonora Gyllengahm, f. 1741' '%,


Sida 257

- Gift l:o med Dorothea Johansdotter Brehmer:- 2:o 1663 '7j med Maria Sophia Amy a, ined hvilken han 1713


Sida 334

N:o 120): - 2:o med Brita Johansdotter. Barn:


Sida 384

Baron af v"berdal, med Grefvinnan Elisabeth Johansdotter *uait till Athof. Son:


Sida 404

Finland. - Gift l:o med Anna Johansdotter, dotter af Ryttmästaren Johau Olofsson (Stälarm, N:o 32), till Drägsby, med Ragnhild Pedersdotter


Sida 441

Lampa och hans 2:a hustru, Lucia Johansdotter Schick samt syster till Hofräits-Rådet Casper Lampa, Nobil. Gvllenbåat, N:o 1602.


Sida 607

i Philipstad Anders Kenzel och Elisabeth Johansdotter Carlberg. i hennes l:a gifte, och som var kusin till Herrarnc Carlström, hvilka


Sida 632

Pryt* och hans l.a hustru, Catharina Johansdotter Trotzig. Son:


Sida 636

N:o 894, till Säby, med Maria Johansdotter: - 2:o med Elisabeth Ollonberg, som lefde enka 1711.


Sida 642

M:r Ericus Benedicti Tybelios och Catharina Johansdotter Broms. Dotter:


Sida 646

Barckhusen och hans 2:a hustru, Margaretha Johansdotter Palmgren, samt gift 2:a gången med Slottsfogden i Örebro Hans Clerck, Ns> 433,


Sida 673

til) Lina och Hallstad, med Brita Johansdotter: - 3:o 1618 V, med Catharina


Sida 676

till Oberstein oeh Bruck, med Ursula Johansdotter, boren Wild och Rehin, Grefvinna till Salro. Barn:


Sida 691

Her-man Johansson von Brobergen och Dorothea Johansdotter von Sehönebeck, samt af samma slägt som adel ätten von Brobergen, N:o 833.


Sida 691

Christoph Diedricsson von Landsbergen ock Adelheid Johansdotter Kleincke. Son:


Sida 702

i Malmö. - Gift med Carin Johansdotter, Nobil. Oljeqmst, N:o 331, i hennes l:a gifte, t 1643 ,3/6, f 1713,


Sida 709

Blix oeh hans 2:a hustru, Anna Johansdotter Nortman, samt syster till Mårten Pehrsson Blix, Nobis. Blixenkron, N:o 364, ti U


Sida 712

- Gift 1617 '% med Brita Johansdotter, som honom öf> veriefde, dotter af Drottning Christina den Äldres Kammererare Johan Jacobeson,


Sida 718

och hans l:a hustru, Clara Aurora Johansdotter Esbcrg. Söner:


Sida 739

Brostorp, med hans l.a hustru, Anna Johansdotter, i hennes 2:a gifte, samt syster till Salpetersjuderi-Öfver-Inspektoren Nils Flint, Nobil. Flin Uten,


Sida 768

781, och hans 2:a fru, Magdalena Johansdotter. Barn:


Sida 779

Dcro M. N:o 879, och Elisabeth Johansdotter Hultheois. Barn:


Sida 788

Sparrman oeh hans 3:e hustru, Ingrid Johansdotter Bure. Barn: ' Engei Margaretha. Gift 1:o med Trumpetaren rid Östgötha kavall. Lars


Sida 878

Jöaköping Sven Aurén och Maria Elisabeth Johansdotter Wetsef. Söner:


Sida 897

von Mengden, N:o 198), med Margaretha Johansdotter von der Borg samt omgift 1576 med Christoffer Richter. Son:


Sida 915

Lefde 1523. - Gift med Anna Johansdotter von Tiesenhausen till Adsée. Son: