Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Källa : Internet Archive

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Källa : Internet Archive

Resultat : JOHANSDOTTER


Sida 22

1. Maria Johansdotter. Gift med Riddaren och Svea Rikes Råd samt Höfvidsmannen på Kroneberg Akt Göransson


Sida 28

Ingeborg Johansdotter, + 1598 och begrafven i Skara. Gift med Ryttmästaren Göran Nilsson Posse (N:o


Sida 59

och hans 2:a hustru, Anna Catharina Johansdotter Norijn, samt enka efter Ouvernements-Sekreteraren i Pomern Georg Mathias Schaf M. Barn:


Sida 112

1738 "/" med Solc Utdottern Carin Johansdotter. Barn:


Sida 123

Bj6rn56, med hans l:a frs, Margaretha Johansdotter Molteke, till Rafvel-itsd: - 2:o med Märta von Bergen, i hennes 2,a gifte


Sida 157

till Lina och Hallstad, med Brita Johansdotter. Barn:


Sida 195

1673 "/,. - Gift med Catharina Johansdotter Audejlfcht, som tefte eaka 1688, dotter af Johan Greek eller Gre-gtrssott samt brorsdotter


Sida 330

XI:s minderårighet - Gift med Ingrid Johansdotter, f 1686 ,0/4 och begrofs i Jacobs kyrka i Stockholm, dotter af Faktoren


Sida 342

Felks, Ass och Wahast, med Hildegard Johansdotter von Yxkull (-Gyllenband) samt faders faster till General-Majoren och Landshöfdingen Otto Reinhold Yxkull,


Sida 365

Nyköping. - Gift 1600 med Anna Johansdotter, dotter af Drottning Christina den Äldres Kammererare Johan Jacobsson,


Sida 395

till Lina och Hall.Ud, med Brita Johansdotter. Baru:


Sida 419

Södermanlands repte. - Gift med Anna Johansdotter, som lefdeenka 101l. Son:


Sida 434

+ 1646. - Gift med Elisabeth Johansdotter, dotter af Bokhållaren p& Wadstena slott Johan Arvidsson.


Sida 434

Westervik Christian Hermansson Dichman och Margaretha Johansdotter Dichman. Barn:


Sida 461

Ottosson Brakel, till Wettkol, med Dorothea Johansdotter Knige, till Genge. Soa:


Sida 508

Schméer i Stockholm och Hedvig Dorothea Johansdotter Spalding, som var kusin till Jacob Spalding, Nobil. och Adopf. Hjelm-berg, N:o 1452,


Sida 515

med Biskop Hans Brasks' enka, Carin Johansdotter (Spaak), som s. å" med sin man Holrosten Ericssons samtycke, gaf sin gård


Sida 533

i Kammar-revisionen Lennart Hansson och Christina Johansdotter, som var syster till As9essoren Nils Johansson, Nobil Rosenflycht, N:o 580, till West-Tibble


Sida 555

M:r - Segericus Nentzelius och Margaretha Johansdotter Norcea, som sedan gifte sig med en Daldräng.


Sida 620

till Lauko och Laipojo, med Elin Johansdotter (Boose, N:o 275): - 2:o med Elisabeth Ram, som sedan fick Ludvig Taube.


Sida 635

af Häradshöfdingen Jonas Nyman och Catharina Johansdotter Svan samt omgift med Hofrntts-Rådet i Götha Hofrätt, Juris Professoren och Lagmannen Samuel


Sida 669

i Westervik Sven Jonsson och Christina Johansdotter. Barn:


Sida 711

Behm, till Tallfors bruk, med Catharina Johansdotter, samt syster till Kapten-Löjtnanten Albrecht Behm, Nobif. De Behro, N:o 1256:- 2:o 1697


Sida 713

i Skottland. - Gift med Margaretha Johansdotter Ysair, till Amberland. Son:


Sida 729

Brita Johansdotter mm" Rehren, som lefde enka 1699.


Sida 732

Han hade med sin kusin, Christina Johansdotter Silfverbrand, ntom äktenskap t v an ne barn, för hvilket brott han dömdes


Sida 800

sarskildt nämna*. - Gift med Margaretha Johansdotter Yxkull, som lefde 1640. Söner.