Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Källa : Internet Archive

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Svenska adelns ättartaflor, afdelning 3

Källa : Internet Archive

Resultat : OLOFSSON


Sida 13

Lennartsson samt om-gift med Brukspatronen Lars Olofsson Bratt Barn:


Sida 59

We WI. Ntrdesfelt (son af Johan Olofsson Norijn. Tab. 1). f. 1676, Bergsfogde i n89ra c*k tjoftn år, Brukspatron, Adlad


Sida 74

Ntb H. Noréeftavärt (so* af Johan Olofsson Norijtt, se adel. Ätten Nordenfelt, Tab. I), till Wängsjöfaerg i Gottrora socken och


Sida 99

dotter af Kammereraren i Kammar-kollegiam Nils Olofsson Bohm och Carin federsdöiter -St kusin till Öfrer-Kammereranen Anden Bohm, Nobfl. Bohm, N:o


Sida 108

Bastians-dotter Geijer samt enka efter Henric Olofsson.


Sida 114

Anders Olofsson Oxehufvud, till Solberga i As härad och Uddetorp i Wedens härad, båda i


Sida 114

Jans Olofsson, t ang.


Sida 153

1590 ssmt kusin till Kommissarien Johan Olofsson Unger, som var fader till Assessoren Olof Johansson Unger, Nobil. 81jeroadler, N:o 1374.


Sida 204

Jäkta (son af Göra* Olofsson Scott, Nobil. Pisiqlo-kors" Tab. 1), till Pardala i Finland: Kapten vid Öfversten And. Koskulls reg:te


Sida 205

Uran (son af Göran Olofsson Scoit, Nobil. Pir itolekors, Tab. 1), UD Aholax i Finlaod, hvarpå han 1656


Sida 271

Nom töcken i Westmanland M:r Roland Olofsson Bare, kvarn farmor, Anat Mosiidotter, var af den aråldriga Borealägten. Söner:


Sida 309

le Agneta Thorstensdotter. Gift med Johan Olofsson. m


Sida 321

samt faders faster till Krigs-Ridet Göran Olofsson, Nobi L Stjcrahjelm, N:o 180, till Wasula och Stjernlund.


Sida 366

1657, dotter af Kongf. Räntmastaren Börje Olofsson Buraeus, Nobil. Cronberg, N:o 646, till Hanstavik och Lina, med hans La fru,


Sida 384

Gift derst. 1577 V, med Gustaf Olofsson Kafle (N:o 70), till Röhl och Olstorp.


Sida 395

Weatergöthland och Dal 1606, jemte Anders Olofsson (Oxehufvud), Guvernör öfver hela Hertig Johans furstendöme Öslergöthland oeh Dal s. i., under


Sida 430

1759 "%, dotter af Öfverste-Löjtnanten Daniel Olofsson Skragge, Nobil. Lagerborg, N:o 1620, och Sophia Elisabeth von Rohr, N:o 807. Barn:


Sida 437

i Kihls socken och Nerike Johan Olofsson Norijn, stamfader för adef. ätterna Nordenfelt, N:o 1602, och Nordeosvärd, N:o 1825.


Sida 438

Åkers kyrka, dotter af Sekreteraren Michael Olofsson samt


Sida 440

Oxens>tjcrnska grcfskapet Croneborg i Carelen Nils Olofsson Printz och Elisabeth Henrica-dotter Blanckenhagen samt enka efter en Kapten Ekström.


Sida 440

27/". Gift 1717 med Öfverstc-Löjtnauten Daniel Olofsson Skragge, Nobil. Lagerborg, N.o 1620, f. 1686, f


Sida 443

1783 16/10, dotter af Öfverste-Löjt-Mi-ten Daniel Olofsson Skragge, Nobil. Lagerborg, &o 1620. och Sophia Elisabeth von Rohr, samt eoki 1/55


Sida 456

rätten öfver Måns Bryntesson (Lilljehöok). Nils Olofsson (Winge) och Thure Ericsson (Bjelke).


Sida 480

gifte , dotter af Öfverstan Olof Olofsson, Nobil. Morgonstjerna. N:o 339, till Runaö, Låttcstad och Svarthäll, med Elisabeth Hund samt


Sida 493

under flykten for Ryssarne. Son: Olof Olofsson Rosetta, f. 1687 */7, posthumus, i Piteå, Student i Upsala, E. o. Kanslist


Sida 494

L ?-S Reeenbelm (son af Olof Olofsson Rozelius, Tsb. 1), f. 1725 % i Stockholm, Student i Upsala, Volontär vid


Sida 530

Kyrkoherden i Fagerhult och Kråkamåla Nils Olofsson Wagnelius och Margaretha Beata Lars-dotter Hök.


Sida 535

arfvet, dotter af Öfverste Qvartermästaren Anders Olofsson Oxehufvud, N:o 102, till Säby och Elmterid, med Margaretha Lillje, af Greger Mattssons


Sida 584

t 1565%", dotter af Ståthållaren Lars Olofsson (Björnram, N:o 300), till Isnäs och Domaregården, med hans ?u fru, Anna Grubb:


Sida 584

med Sissela Dufva, dotter af Bengt Olofsson Dufva (i Finland, N:o 95), till Munkeby, med Catharina Hcuriesdutter Danski. Barn:


Sida 612

hans förman, skref under namnet Olof Olofsson några Lyckönskningsversar vid Konung Fredric I:s kröning, hvilka med mycken nåd emottogos och


Sida 709

i barnsäng dotter af Hof-RSdet Johan Olofsson Dalkarl, Nobii Stjemhöök, N:o 471, till Kåfverstad, med Carin Appelbom, N:o 325: -2:o


Sida 738

hon ?ar gift med Öfversten Jon Olofsson (Lilljesparre af Fyllesked, N:o 44), som dog 1570. Son:


Sida 738

sin 22 man, dotter sf Johan Olofsson HXrd (af 8egeratad, N:o 17). till Bal-lebo, Hattajöhult och Tnbbetorp. med Elin Store.


Sida 757

med en dotter till Öfversten Olof Olofsson, Nobil. Morgonstjerna, N:o 339, till Runsö,


Sida 765

Ne MI. Silfverspåre (son af Eric Olofsson, se adel. ätten Spåre, Tab. 4), till Farnas eller Porrnäs i Riroito socken


Sida 766

Jactb (son af Bengt Olofsson Ki Utedt, Nobil. Silf-verstedt, Tab. 1), till Lund, f. 1718, Kougl. Hof-junkare, Kommissarie


Sida 782

af Vice Borgmästaren i Söderköping Eric Olofsson Ah Utröm och Engel Ca-tharin% Nordstrand. Potter:


Sida 806

Olof Olofsson Skragge, f. 1645, Korpornl vid f.if-reg:tet till häst, Bodde efter afskedstagandet, s Jtsom


Sida 806

1. Daniel Olofsson Skragge, Nobi L Lagerborg, f. 1686, f 1751. Se adel. ätten Lagerborg, Tab.


Sida 806

2. Sven Olofsson Skragge, Land t ränt mästare. Se Tab. 5.


Sida 806

2. Simon Olofsson Skragge, Nobil. Skraggtnskötd. Se Tab. 6.


Sida 807

Nobil. Skraggens MId (son af Sven Olofsson Skragge, se adel. ätten Skraggen-sköld, N:o 552, Tab. 5), f. på 1610-talet i


Sida 808

Son: Anders Olofsson Berg, f. 1619 1ö/f i Fässbergs prestgård nära Göthcborg, Konduktör och Ingeniör vid