Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid

Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid

Källa : Internet Archive

Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid

Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid

Källa : Internet Archive

Resultat : OLOFSSON


Sida 29

1673 och son af ofvannämnde Lars Olofsson och Helena Johansdotter. - Sedan L. studerat i Uppsala från 1694 och vid


Sida 57

Gift 1: 1887 med Anna Olivia Olofsson och 2: 1895 med Signe Helena Olofsson.


Sida 57

och 2: 1895 med Signe Helena Olofsson.


Sida 199

bruksägaren å Frösvidal i Nerike Johan Olofsson Norijn, hvars två söner 1719 och 1720 adlades med namnet Nordenfeldt En del


Sida 231

stamfadern var handlanden i Västervik Johan Olofsson, f. 1708, d. 1758. Släktnamnet antogs af hans son, borgmästaren och assessorn, Herman,


Sida 264

gift med borgmästaren i Sala, Johan Olofsson, stamfader för friherrliga ätten Cederhjelm. Palmaer, Henrik Bernhard, satirisk skrift


Sida 372

Föräldrar: assessorn i Svea hofrätt Olof Olofsson Rozelius och Katarina Margareta von Krafft - R ingick 1744 vid fortifikationen, men


Sida 492

sig med hög-förnyade 1536 jämte Gustaf Olofsson (Stenbock) adelns svurne motståndare, hertig Carl, och fram-och Kristofer Andersson (Röd) i Köpenhamn


Sida 523

till den bekante politikern, riksrådet Gustaf Olofsson d. ä. till Toftaholm, hvars ätt brukar kallas den äldre Stenbockssläkten till skillnad


Sida 545

eken af Södermanland, där iern Olof Olofsson Strand, u'ift med Maria Elisabet Ort, var kyrkoherde. - Efter att en ngre


Sida 570

Swartz. Äldste kände stamfadern Per Olofsson var bergsman i Värmland, Efter Svartsängen i Nykroppa socken antogs släktnamnet å 1700-talet


Sida 617

8 maj 1830. Föräldrar: styckjun-karen Anders Olofsson Thorell och Sara Kristina Bundqvist. - Student i Uppsala 1848, disputerade T. för


Sida 649

af 1600-talet, var fader till Nils Olofsson, som var knekthöfvits-man å 1560-talet. Dennes sonson Hans, som 1667 blef politieborgmästare i


Sida 665

24 maj 1672. Föräldrar: inspektören Olof Olofsson Unge och Margareta Schaey. - Efter flera års sjöresor i utländsk tjänst utnämndes