Kongen i Boda : hans förfäder och hans ättlingar Jan Månssons släkte : en smålandssläkt från Tveta och angränsande härader som synes leda sina anor från den ryktbare skogvaktaren Michel Jönsson i Tenhult : släkthistorier och släktregister,

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Kongen i Boda : hans förfäder och hans ättlingar Jan Månssons släkte : en smålandssläkt från Tveta och angränsande härader som synes leda sina anor från den ryktbare skogvaktaren Michel Jönsson i Tenhult : släkthistorier och släktregister,

Kongen i Boda : hans förfäder och hans ättlingar Jan Månssons släkte : en smålandssläkt från Tveta och angränsande härader som synes leda sina anor från den ryktbare skogvaktaren Michel Jönsson i Tenhult : släkthistorier och släktregister,

Källa : FamilySearch

Kongen i Boda : hans förfäder och hans ättlingar Jan Månssons släkte : en smålandssläkt från Tveta och angränsande härader som synes leda sina anor från den ryktbare skogvaktaren Michel Jönsson i Tenhult : släkthistorier och släktregister,

Kongen i Boda : hans förfäder och hans ättlingar Jan Månssons släkte : en smålandssläkt från Tveta och angränsande härader som synes leda sina anor från den ryktbare skogvaktaren Michel Jönsson i Tenhult : släkthistorier och släktregister,

Källa : FamilySearch

Resultat : JOHANNESDOTTER


Sida 66

bevakades av deras moder Maja Lena Johannesdotter i Torp, vilken blivit av häradsrätten förordnad att vara sina barns förmyndare och


Sida 70

Nilsson Per Johan Jonsson Maja Lena Johannesdotter i Torp Värderingen är förrättad av undertecknade, som ock härmed bestyrka dess riktighet


Sida 102

ansiktskräfta, gift 1898 med Amanda Olivia Johannesdotter, f. 29/2


Sida 293

(Petter) Engdahl och h. h. Christina Johannesdotter från Kärr (i hennes 2:a gifte), död 10/4 1911 i Katar, förs., Stockh.,


Sida 322

(Petter) Engdahl och h. h. Christina Johannesdotter från Kärr (i hennes 2:a gifte). Edvard Engdahl var först bonde i Gransäng