Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Källa : FamilySearch

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Källa : FamilySearch

Resultat : JONSDOTTER


Sida 30

vid Reval oväntadt hemsanda nunnan Kristina Jonsdotter (86).


Sida 70

311. Margareta Jonsdotter, när hennes inträde iklostret c skedde, är okändt, 1567 gaf hon 20 mark


Sida 71

319. Ingrid Jonsdotter, nåmnes vid abbedissevalet 1594


Sida 75

21. Margareta Jonsdotter, intogs 1457, tjenstgjordei köket, "valde patiens et magnae dev0110nis>>, afled vid hög ålder


Sida 75

Utom Margareta Ottesdotter (20) och Magareta Jonsdotter (21) nämnas af nuntien Marinus de Fregeno 1462 såsom focarise Katarina Jakobsdotter och


Sida 164

Katarina Jonsdotter . . . .


Sida 164

Ingrid Jonsdotter .