Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Källa : FamilySearch

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Källa : FamilySearch

Resultat : LAURENTII


Sida 21

polackar samt de båda konfessorerne Magnus Laurentii och Magnus Andreas.


Sida 52

till svenska öfverñyttades af munken Mathias Laurentii (92). Det är utgifvet af Svenska Fornskriftsällskapet. (Se vidare 207).


Sida 111

30. Nicolaus Laurentii, invigdes på samma gång som nastföregående, 28/111389, i nÀrvaro af drottning Margareta, med


Sida 116

38. Stephanus Laurentii, invigdes 2% 139511ll lekbroder, gjorde tjenst under många år såsom skräddare och urmakareü


Sida 129

och intog den plats Nicolaus Laurentii (30) innehaft, han añed


Sida 137

88. Jacobus Laurentii, var kyrkoherre i Vadstena, då han 2/11446 vigdes till munk. Var flitig skrifvare,


Sida 137

92. Mathias Laurentii, från Jönköping, konung Karls ka lan, vigdes till munk 25/11


Sida 147

137. Nicolaus Laurentii, invigdes till lekmunk 23/12


Sida 156

164. Petrus Laurentii, borgare i Vadstena, invigdes till lekbroder 15/101524, sedan enligt den kanoniska rätten skiljsmessa


Sida 156

2161. .Johannes Laurentii, lekmunk 3/11524, afled 19/41533.


Sida 166

Andreas Petri. . . .154. Jacobus Laurentii .


Sida 167

. 167. Petrus Laurentii. .


Sida 167

17.1 Stephanus Laurentii .


Sida 167

Martinus Laurentii Mathias Laurentii. , Michael Gudmundi. .


Sida 167

Nicolaus Laurentii. .