Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Källa : FamilySearch

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Klosterfolket i Vadstena, personhistoriska anteckningar

Källa : FamilySearch

Resultat : OLOFSDOTTER


Sida 20

på sommaren nämnes hennes eftertrådarinna Katarina Olofsdotter såsom klostrets föreståndarinna, först året derpå valdes hon till abbedissa. Sannolikt añed Katarina


Sida 21

21 e21. Katarina Olofsdotter (313) §1593- ] nämnes första gången i ett bref afherti? Karl 237 1593,


Sida 43

114. Margareta Olofsdotter, torde hafva invigts omkring år 1405, fastän Diariet ej omnämner detta, añed 8/101422,


Sida 44

122. Margareta Olofsdotter, invigdes 2/41426jemte nästföljande, måhända en syster, af erkebisko en i Upsala. Kort derefter


Sida 46

132. Birgitta Olofsdotter, från Stockholm, i slägtskap med munken Clemens (68), invigdes på samma gång som


Sida 57

209. Anna Olofsdotter, dotter af borgaren i Vadstena Olof Larsson, invigdes 29/91476, dödsåret okändt.


Sida 61

238. Birgitta Olofsdotter, dotter af Olof Jönsson, rádman i Vadstena, det var sannolikt hans enka, In


Sida 62

247. Anna Olofsdotter, född i Vadstena, invigdes jemte nästföregående och de två följande nunnorna V21499, añed


Sida 63

260. Margareta Olofsdotter, från Nyköping, invigdes 2/8


Sida 64

263. Anna Olofsdotter, från Skenin e, invigdes tillsammans med nästföregående 3/8 1507,* sanno ikt den nunna,


Sida 65

273. Kristina Olofsdotter, från Sköfde, invigdes 18/51516, det hade då icke på 6 år förrättats någon


Sida 66

274. Margareta Olofsdotter, från Kopparberget, invigdes 7/6 1517, afled 23/2 1543.


Sida 67

286. Margareta Olofsdotter, från Söderköping, invigdes tillsammans med nästföregående 15/101524, afled redan året derpå 3/8 1525.


Sida 69

304. Katarina Olofsdotter, hennes rovent tillföll klostret 1560, det utgjorde tillsammans me nästföljande nunnas


Sida 70

313. Katarina Olofsdotter, se Abbedissor, 21.


Sida 76

Petersdotter, intogs 17/9 1525, 25. Birgitta Olofsdotter, afied 1°/41532, 26. Birgitta Petersdotter, añed 18/11


Sida 163

Birgitta Olofsdotter . . . . .


Sida 163

Anna Panlsdotter . . 11. Katarina Olofsdotter. . .


Sida 163

Anna Olofsdotter . .


Sida 165

Kristina Olofsdotter . . . 273. Ragnild Jakobsdotter . , . . . . 32.


Sida 165

Katarina Olofsdotter. . . . . . . 304. Margareta Gunnarsdotter. . . . .


Sida 165

Hermansdotter . . . 64. Margareta Olofsdotter , . 114.