Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Källa : FamilySearch

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Källa : FamilySearch

Resultat : JONSSON


Sida 264

i det att Per Svensson, Sven Jonsson m. fl.infunno sig där för att samtala med pastorn om lifvets viktigaste frågor.


Sida 265

följd af år nitiskt verksamme SVEN JONSSON i Vinslöf ägnade sig med en af Kristi kärlek tänd och närd nitälskan


Sida 268

Hvad som mycket uppmuntrade Sven Jonsson var, att en person inom en månad efter denna handelsreform kom och erkände


Sida 270

11,000 kr. per år. Men Sven Jonsson höll på att råka illa ut för den gamla skråförordningen, som stadgade, att


Sida 309

och Welinder samt Per Svensson, Sven Jonsson i Vinslöf och Nils Bosson i Vanneberga. Snart var man ense om och