Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Källa : FamilySearch

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Källa : FamilySearch

Resultat : MAGNUS


Sida 40

Sedan Lars Magnus lärt känna sin egen syndfullhet och därjämte fått smaka och se, huru god


Sida 42

offentliga verksamhet som predikant kom Lars Magnus att börja på följande sätt. Det var omkring år 1850.


Sida 43

blef aldrig så populär som Lars Magnus. Nystedt blef framdeles antagen till predikant i Hällestads grannsocknar, sedan de troende där


Sida 45

tiden. Och Anders Nilsson liknade Lars Magnus i Hällestad däri, att han kunde underhålla sina vänner med uppbyggliga samtal, om