Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Källa : FamilySearch

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Den inre missionens historia, v. 02 pt. 02

Källa : FamilySearch

Resultat : PALMQVIST


Sida 5

IV. Gustaf Palmqvist . . . . . . . . . . . . .


Sida 6

Gustaf Palmqvist.


Sida 384

glädje träffade hon en dag Gustaf Palmqvist från Stockholm, som kommit dit öfver för att predika. Hon var lycklig att


Sida 396

skola i januari 1859 af Gustaf Palmqvist. Han hade 1851 utvandrat till Amerika med några från statskyrkan separerade kristna från


Sida 397

Hos nämnde Gustaf Palmqvist uppstod snart längtan efter att få lära något mer. Hittills hade han ägnat


Sida 398

Detta hade till följd, att Gustaf Palmqvist hela den därpå följande natten fick ligga sömnlös, öfverväldigad af den sorg och


Sida 399

den evangeliska rörelsen i Sverige. Gustaf Palmqvist kom nu i beröring med dessa personer. Snart fann han, att, ehuru ledarne


Sida 400

gjorde ett djupt intryck på Gustaf Palmqvist, hvadan han kände sig mera dragen till dem än till Rosenius.


Sida 401

De vände sig därför till Gustaf Palmqvist med begäran, att han skulle följa dem öfver till det nya landet.


Sida 402

nygifta. Vid detta tillfälle ledde Gustaf Palmqvist bönen. De återvände nu såsom äkta makar. Men vid sin hemkomst uppkallades de


Sida 403

Gustaf Palmqvist har gjort en ganska stor insats i utgifvandet af >Pilgrimssånger", hvilka i'öfver 400,000


Sida 404

tillsamman och beslöt att kalla Gustaf Palmqvist, som nu återflyttat från Örebro till hufvudstaden, till föreståndare. Till följd af de