Tidskrift - no. 6/7(1893)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Resultat : ARVIDSSON


Sida 16

brefvisaren herr Eriks Gustafssons tjenare, Håkan Arvidsson. 3) Som Håkan Arvidsson ej framlemnade detta bref till konungens kansli förrän den