Tidskrift - no. 6/7(1893)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Resultat : KARLSSON


Sida 11

sändes riksråden Hog. Bielke och Erik Karlsson Gyllenstierna samt sekreteraren Erik Matsson Körning till hertig Karl i Nyköping for att


Sida 13

tjenare, riksrådet lagmannen i Småland Erik Karlsson Gyllenstjerna till Årås och Vinstorp, i Upland, der k. Erik hölls fången å


Sida 14

uti Antverpen i Holland. Betråñande Håkan Karlsson i Gamlegård i Böne sade herr Maurits, att denne nämt, att en gammal


Sida 14

att en gammal hofman (ryttare) Simon Karlsson yttrat sin önskan att vara med. 2) Enligt herr Maurits inför riksrådet Göran


Sida 21

Mauritsi Böne beskyllningar mot riksrådet Erik Karlsson Gyllenstierna äro så alldeles uppdiktade. Visserligen är det sannt, att de blifvit genom