Tidskrift - no. 6/7(1893)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Resultat : KARLSSON GYLLENSTIERNA


Sida 11

sändes riksråden Hog. Bielke och Erik Karlsson Gyllenstierna samt sekreteraren Erik Matsson Körning till hertig Karl i Nyköping for att


Sida 21

Mauritsi Böne beskyllningar mot riksrådet Erik Karlsson Gyllenstierna äro så alldeles uppdiktade. Visserligen är det sannt, att de blifvit genom