Tidskrift - no. 6/7(1893)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Tidskrift - no. 6/7(1893)

Källa : FamilySearch

Resultat : LANGUETUS


Sida 12

'Så under-rättade den franske lutheranen Hubertus Languetus i bref från Wien af' den 18 Januari 1574 kurfursten August af Sachsen,


Sida 12

sin tron, oe11 vore ') Hubertus Languetus Epistolae secretoe I. 225.


Sida 13

(len 29 Januari 1577, hvarom Hubertus Languetus den 2 Febr. s. å. i bref från Prag skyndade att underrätta kurfursten