Genealogy and temple records of the Segerstedt family, v. 02

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Genealogy and temple records of the Segerstedt family, v. 02

Genealogy and temple records of the Segerstedt family, v. 02

Källa : FamilySearch

Genealogy and temple records of the Segerstedt family, v. 02

Genealogy and temple records of the Segerstedt family, v. 02

Källa : FamilySearch

Resultat : JOHANSSON


Sida 2

undoubtedly the daughter of JOHANSSON Per and HANSSON, Margareta" see 5 (6-, I9MThe Genealogical Socie of The Church of Jesus


Sida 4

HUSBAND JOHANSSON, Pehr Husband JOHANSSON, Pehr 1702? _


Sida 5

F JOHANSSON, Margareta 15 Apr 1777 Larsfiken, Ramsberg Orebro Swdn I 16 Nov 1957 6 Feb 1958


Sida 5

F JOHANSSON, Maria 26 Apr 1772 Larsviken, Ramsberg Orebro Swdn '''''''' "' child child lh M29195951


Sida 5

M JOHANSSON, Anders 2)., Dec 1770 Larsviken, Ramsberg Orebro Swdn I 1772 child child 11, May 195933.


Sida 5

_M JOHANSSON, Jan 20 May 1782 Larsviken, Ramsberg Orebro Swdn """""""" " 1818 16 Nov 1957 6


Sida 5

F JOHANSSON, Stine. 29 Sep 1779 Larsviken, Ramsberg Orebro Swdn -_ I 16 Nov 1957 6 Feb


Sida 5

May 7 'Z M JOHANSSON, Anders, 29 Oct 178)., Larsviken, Ramsberg Orebro Swdn I child child 11, May 195931.


Sida 14

Loa, Ramsberg Orebro Swdn JOHANSSON, Hendric 12 Sep 1931 12 Nov 1931 5 Oct 19SSSL ' X _,0_£u_8.1_7£1__ L 1773


Sida 14

M JOHANSSON, Pehr lb Mar 1702 Wsstra Loa, Ramsberg Orebro Swdn HANSSON, Margareta 8 Sep 1931 2


Sida 14

-134.5.92.1339. _ T 1773'M JOHANSSON, Anders 16 Nov 170h Westra Loa, Ramsberg Orebro Swdn HANSSON, Anna. 8 Sep 1931 6


Sida 14

F JOHANSSON, Maria 19 Dec 1706 Wastra Loa, Ramsberg Orebro Swdn HANSSON, Anders 12 Sep 1931 12


Sida 14

F JOHANSSON, Anna. 29 June 1700 Wastra Loa, Ramsberg Orebro Swdn JOHANSSON, Hendric 12 Sep 1931 12


Sida 14

(2) 11 July 1762 JOHANSSON, Per md (2) 21 Dec 1736 ERSSON, Anna.


Sida 15

HUSBAND JOHANSSON, Hendric H-{sband JOHANSSON, Hendric 1691


Sida 16

USA) Husband HUSBAND JOHANSSON, Hendric J1


Sida 23

(2) 11 July 1762 JOHANSSON, Per "°==*"° 1


Sida 24

son, Per ' Husband JOHANSSON, Per 1710


Sida 24

(29) 2 Julv 17118 JOHANSSON, Carin


Sida 25

(3) 11 Julv 1769- JOHANSSON, Maria, first husband. and t:


Sida 25

5% HUSBAND (2) JOHANSSON, Per " Husband JOHANSSON. Per 1710


Sida 26

HUSBAND JOHANSSON, Per Husband JOHANSSON, Per 1710


Sida 38

CONTINUED ON CHART ,2 JOHANSSON, Johan -7-3


Sida 46

ORDINANCE DATA 2 'F".'¥§'EURR JANSSON. Jan Johansson :'.'g,:i':.. ERSSON. Kierstin -m-z = °


Sida 47

¥'A¥5'='a JANSSON. Jan Johansson fléfifiin mason- KIers11'n =~P*'1*=°<°~*=> =~°°W=° WT" "¢v"-5'='r'o'"'us217~ WES (1) 31 Bot 1790 JACOBSSON.


Sida 50

. Jan Jansson Husband JOHANSSON, Jan Jansson 1737


Sida 51

'::'+°>.?e.:*°s JOHANSSON, Johan '.:,g$:g:°'5 JANSSON, Anna i $'4".i§'v5'.9é§ (1) 28 Dec 1755 ERSSON. Kierstin sld 22' Aug


Sida 51

JOI-LANSSON, Jan Jansson u_sbnd JOHANSSON, Jan Jansson 1737


Sida 57

ANDERSSON, Anna and step-father JOHANSSON, Johan borr


Sida 59

Gusselhyttan, Lindes- Orebro Swdn JOHANSSON, Jan Jansson 23 Feb 1932 1).,Mar 1932 22 Aug 19663.7.


Sida 78

Isofslatten, Skinn-/ Vstmnl Swdn JOHANSSON, Anna 19 Apr 1911011Feb 19111 22 Aug 1966SL 5'2§ 7 chr skatteberg ________ __ §§,'


Sida 78

Canterbury Drive_ JOHANSSON, Erich o 313° ' ...n Salt Lake City, Utah 811108 pedigree chart no. 5-1 (11-5)


Sida 81

(2) 21 Oct 1716 JOHANSSON, Erik. Their children sealed to first husband ANDERSSON, Eskil 16 Au? 1966.


Sida 84

21 Oct 171 , JOHANSSON Erik -s = ~~== '3"3's's'1~os , 11 June 1937 26 Oct 1938 16 Aug 196651


Sida 85

(2:) JOHANSSON, Erik Husband JOHANSSON, Erik 1689


Sida 133

¥".'¥E'EUR.-." xvm-Tssou, Erich ',,'2,§E§R JOHANSSON, Margreta am-zeomm =~oowsr>mm "¢r.E":::,".:'u',:::'::"


Sida 137

Jonshvttan. Lindes-/ Orebro Swdn JOHANSSON, Karin u Dec 1937 17 Nov 1938 3 APP 196311' 3 /berg _2:§§p__l.'Ll§__ I 25


Sida 144

(1) 18 Sep 170), JOHANSSON, Nils """""° '3.L*,'i,'im _ 15 Apr 1930 28 Apr 1932 do not seal SEX


Sida 149

, Mats ' - JOHANSSON, Margareta is probably wrong, Salt Lake City, Utah 811108 _ _ it had the age


Sida 149

WIFE JOHANSSON, Margareta "'"'" _ Born Place 3 RELATION


Sida 153

Aboda, Lindesberg Orebro Swdn JOHANSSON, Lars 22 Mar 1967 1 May 1967 20 Mar 1968SL 1 chr '________ __ .l


Sida 159

JOHANSSON, Lars (1) 1. Aug 1701 PARSSON. Anna:


Sida 164

F JOHANSSON, Margareta 1660 of Ramsberg Orebro Sudn QTTSSON. Eric? 21 Aug 1953 18 Feb 195k 16


Sida 164

F JOHANSSON, Ingeborg abt 16h8 of Ramsberg Orebro Swdn """"""" " 1 Mar 1932 1 Apr 1932


Sida 187

Lusband HUSBAND JOHANSSON.Wellam or Wilhelm JOHANSSON, Wellam 1667


Sida 188

IHusband {USBAND JOHANSSON, Wellam or Wilhelm JOHANSSON, Wellam 1667


Sida 193

M JOHANSSON, Wilhelm (wellam) abt 1667 Ramsberg Orebro Swan (1) MATSSON, Karin 2 Apr 19h S 27


Sida 193

F JOHANSSON, Karin abt 1678-79 of Ramsberg Orebro Swdn 21 May 19h6 1 July 19h6 25 July


Sida 193

F JOHANSSON, Marit abt 1675 of Ramsberg Orebro Swdn "fif5ENsso N, Nils 21 May 19L6 1 July


Sida 193

M JOHANSSON, Johan abt 1685' Ramsberg Orebro swan 2 Apr 19h5 27 Nov 19h6 25 July 1950M


Sida 193

D90 171$ A M JOHANSSON, Hans abt 1671 of Ramsberg Orebro Swdn PEBSSON, Anna 23 Nov 1937 29 Apr 1938


Sida 193

_ [ V M JOHANSSON, Anders (Jansson) abt 1681 Ramsberg Orebro Sudn "' ' 2 Apr 19us 27 Nov 19u6


Sida 193

Feb 1738 M M JOHANSSON, Per 21 Sep 1679 Ramsberg Orebro Swdn PERSSON, Catarina 23 Nov 1937 29 Apr 1938


Sida 222

Lista, Sdrmnl, Swdn vvne JOHANSSON, Maja I ch'. Phi'. ward I. NAMEB ADDRESSOF PERSON SUBMITTINGRECORD I Mm" 28 Oct 1737


Sida 223

Lista. Sdrmnl. Swdn Wife JOHANSSON (JANss.N) Anna ch'. Pia'. ward - NAME&ADDRESSOF PERSON SUBMITTING RECORD ' Mom 9 get lyhg


Sida 224

JOHANSSON ' Gustaf Husband JOHANSSON, Gustaf 1732


Sida 225

HUSBAND JOHANSSON, Gustaf Husband JOHANSSON, Gustaf 17321


Sida 281

E i JOHANSSON, Anna Maria 29 Dec 17h9 Vasteras Vstmnl Swdn [ child child 2 .