Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening, Vol. 5

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening, Vol. 5

Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening, Vol. 5

Källa : FamilySearch

Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening, Vol. 5

Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening, Vol. 5

Källa : FamilySearch

Resultat : FREDRIK


Sida 38

sociala stÀllning. Den Àldste sonen Johan Fredrik av Hohenlohe svarade, tillfrågad om sin mening, att hÀrvidlag allt kom an på,


Sida 38

hans stÀlle föredrogo nollan Adolf Fredrik. NÀr han sedermera ingick ett morganatiskt Àktenskap, gav han sin hustru titeln grevinna


Sida 48

l y a av sönerna Georg Fredrik och Kraft kommo att intaga framskjutna platser på svensk sida under trettioåriga kriget.


Sida 50

förbundet hann aldrig bliva avslutat. Georg Fredrik deltog i slaget på Vita berget och gjorde sitt bästa att söka hindra


Sida 51

och det andliga furstendömet Ellwangen, Georg Fredrik amten Jagtsberg och Nagelsberg samt de Fuggerska egendomarna i Augsburg och vid Ulm,


Sida 54

besättningstrupperna, brevväxlar med sin bror Georg Fredrik i akt och mening att likartade mått och steg vidtagas i båda kret-sarna,


Sida 59

Äldste sonen Johan Fredrik levde ända till 1702 Han residerade först i Ohrdruf, huvudstaden i det familjen


Sida 64

medlem av den Waldenburgska grenen Georg Fredrik I I fick under trettioåriga kriget sina båda slott Schillingfiirst och Bartenstein uppbrända


Sida 143

redan 1744 med dottersonen furst Carl Fredrik av Fiirstenberg. Clara Magdalena gifte sig med greve Ernst Salentin av


Sida 165

den äldste av bröderna Hohenlohe, Johan Fredrik, vilken då ännu ogift residerade på slottet i Ohrdruf beläget vid den lilla


Sida 209

De la Gardie, Pontus Fredrik, greve, riksråd, f. 1630, f 1692. 116,


Sida 221

Greve Georg Fredrik av Hohenlohe-Weikersheim, efter orig. på koppar hos furst Ernst av Hohenlohe-Langenburg, Langenburg 4