Avskrifter från släktforskarföreningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Få obegränsad tillgång till hundratals miljoner index (civila register, kyrkoarkiv, folkräkningar...) tillhandahållna av våra partners och spara tid i din släktforskning.
Tillgång till dessa register är förbehållet medlemmar i Premium.

Födslar (Sverige)

Födslar

Typ av uppgift : Xxxxx
Datum : XXXXXXXX
Efternamn : XXXXXXXX
Förnamn : Xxxx
Kön : X
Dopplats : Xxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx
Dopdatum  : XX/XX/XXXX
Datum för boende  : Xxxxx XXXX
Faderns namn : XXXXXX
Faderns förnamn : Xxxx
Faderns kön  : X
Moders efternamn : XXXXXXXXXXXX
Moderns förnamn : Xxxx
Moderns kön : X
Födelsedatum : XX/XX/XXXX

Avskrift gjord av : Familysearch

Samling

Index från församlingar och civila register. Källa Familysearch.org