Avskrifter från släktforskarföreningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Få obegränsad tillgång till hundratals miljoner index (civila register, kyrkoarkiv, folkräkningar...) tillhandahållna av våra partners och spara tid i din släktforskning.
Tillgång till dessa register är förbehållet medlemmar i Premium.

Födslar (Sverige)

Födslar

Typ av uppgift : Xxxxxxxxxxx
Datum : XXXXXXXX
Efternamn : XXXXXXXXXXXXX
Förnamn : Xxxxxxxxx
Kön : X
Dopplats : Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx
Dopdatum  : XX/XX/XXXX
Faderns namn : XXXXXXXXX
Faderns förnamn : Xxxxxx
Faderns kön  : X
Moders efternamn : XXXXXX
Moderns förnamn : Xxxxxx
Moderns kön : X

Avskrift gjord av : Familysearch

Samling

Index från församlingar och civila register. Källa Familysearch.org