Avskrifter från släktforskarföreningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Få obegränsad tillgång till hundratals miljoner index (civila register, kyrkoarkiv, folkräkningar...) tillhandahållna av våra partners och spara tid i din släktforskning.
Tillgång till dessa register är förbehållet medlemmar i Premium.

Äktenskap (Sverige)

Äktenskap

Typ av uppgift : Xxxxxxxx
Vigseldatum : XX/XX/XXXX
Plats för giftermålet  : Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx
Alternativ stavning av platsen  : Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx
Efternamn : XXXXXXXX
Förnamn : Xxxx
Kön : X
Födelsedatum : Xxxxx XXXX
Ålder : XX
Make/makas efternamn : XXXXXXXXX
Makens/makans förnamn : Xxxxx
Makens/makans kön : X
Makas/makes födelsedatum  : Xxxxx XXXX
Ålder på maka/make : XX

Avskrift gjord av : Familysearch

Samling

Index från församlingar och civila register. Källa Familysearch.org