Avskrifter från släktforskarföreningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Få obegränsad tillgång till hundratals miljoner index (civila register, kyrkoarkiv, folkräkningar...) tillhandahållna av våra partners och spara tid i din släktforskning.
Tillgång till dessa register är förbehållet medlemmar i Premium.

Sweden, Örebro Church Records, 1613-1918; index 1635-1860 (Sverige)

Sweden, Örebro Church Records, 1613-1918; index 1635-1860

Efternamn : XXXXXX
Förnamn : Xxxx Xxxxxx
Typ av uppgift : Xxxxxxxx
Datum : XXXXXXXX
Plats för giftermålet  : Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx
Vigseldatum : XX/XX/XXXX
Make/makas efternamn : XXXXXXXXXXX
Makens/makans förnamn : Xxxx Xxxxx
Bostadsort för maka/make : Xxxx
Födelsedatum : Xxxxx XXXX
Ålder : XX
Makens/makans fars efternamn : XXXXXX
Makens/makans fars förnamn : Xxxx
Kön för makas/makes fader  : X
Makens/makans mors efternamn : XXXXXXXXXX
Makens/makans mors förnamn : Xxxxx
Kön för makas/makes mamma  : X
Makas/makes ålder : XX

Avskrift gjord av : Familysearch

Samling

Index från församlingar och civila register. Källa Familysearch.org