Avskrifter från släktforskarföreningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Få obegränsad tillgång till hundratals miljoner index (civila register, kyrkoarkiv, folkräkningar...) tillhandahållna av våra partners och spara tid i din släktforskning.
Tillgång till dessa register är förbehållet medlemmar i Premium.

Födslar (Danmark)

Födslar

Typ av uppgift : Xxxxxxxxxxx
Födelsedatum : XX/XX/XXXX
Dopdatum  : XX/XX/XXXX
Efternamn : XXXXXXXXXXX
Förnamn : Xxxxx
Kön : X
Dopplats : Xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx
Alternativ stavning av platsen  : Xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx
Faderns namn : XXXXXXXX
Faderns förnamn : Xxxxxxxx
Faderns kön  : X
Moders efternamn : XXXXXX
Moderns förnamn : Xxx Xxxxxxxx
Moderns kön : X

Avskrift gjord av : Familysearch

Samling

Index från församlingar och civila register. Källa Familysearch.org