Avskrifter från släktforskarföreningar

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Få obegränsad tillgång till hundratals miljoner index (civila register, kyrkoarkiv, folkräkningar...) tillhandahållna av våra partners och spara tid i din släktforskning.
Tillgång till dessa register är förbehållet medlemmar i Premium.

Födslar (Finland)

Födslar

Typ av uppgift : Xxxxx
Efternamn : XXXXXXXX
Förnamn : Xxxxxx
Kön : X
Dopplats : Xxxxxxxxxx,Xxxx,Xxxxxxx
Dopdatum  : XX/XX/XXXX
Födelsedatum : XX/XX/XXXX
Faderns namn : XXXXX
Faderns förnamn : Xxxx
Faderns kön  : X
Moders efternamn : XXXXXX
Moderns förnamn : Xxxx
Moderns kön : X

Avskrift gjord av : Familysearch

Samling

Index från församlingar och civila register. Källa Familysearch.org