Geneanet > Projekt > Alla projekt > Kontakta

Samarbetsprojekt

Jean-Michel PAYEUR (payeurjm)
Nedladdning 4 964 gravar och minnesmärken

Spara våra gravar

Kyrkogårdar är en av de viktigaste resurserna för släktforskare och vi måste dokumentera och alfabetisera gravstenar innan de går förlorade. Medverka i vårt projekt att ta bilder på gravstenar runt omkring Din hembygd.

Medverka Upptäck alla projekt