Geneanet > Projekt > Alla projekt > Kontakta

Samarbetsprojekt

Miro JAVORNIK (m2javorn1)
Nedladdning 101 932 gravar och minnesmärken

Spara våra gravar

Kyrkogårdar är en av de viktigaste resurserna för släktforskare och vi måste dokumentera och alfabetisera gravstenar innan de går förlorade. Medverka i vårt projekt att ta bilder på gravstenar runt omkring Din hembygd.

Medverka Upptäck alla projekt