Geneanet > Projekt > Alla projekt > Kontakta

Samarbetsprojekt

Vallängd - Luco de Jiloca

Detta dokument har merladdats som en del av indexeringsprojekt eller ett digitaliseringsprojekt och det behöver inte vara relaterat till personliga förfäder till medlem geneanetdep

geneanetdep
Nedladdning 60 389 gravar och minnesmärken - 9 822 arkivdokument

Valrullor

Målet för projektet "Valrullor" är att digitalisera och indexera valrullor från 1800- och 1900-talet. Dessa dokument innehåller efternamn, förnamn och yrke, datum och födelse- och boendeplats för personen. Ett bra sätt att spåra Dina förfäder.

Indexera denna samling Upptäck alla projekt