Geneanet > DNA > Hjälp och Frekventa Frågor > DNA Hjälp > Geneanet DNA > Vad är en haplogrupp?

Vad är en haplogrupp?

En haplogrupp är en serie mutationer funna i en kromosom. Det är därför möjligt att upptäcka i DMNA för en individ och han var olika från en population till en annan eller till och med från en individ till en annan.


Haplogrupper identifieras en kod (exempel ”T”, ”H5a1”, ”E1b1a1a1”) vilket möjliggör att spåra släktskapet för dessa genetiska mutationer.

Inom mänsklig genetik är de mest studerade haplogrupperna:

• Patrilinjär (agnatisk) haplogrupp (Y-kromosom), överförd från far till son (kvinnor har det inte).
• Matrilinjär (kognatisk) haplogrupp (mitokondrellt DNA), överfört från moder till barn av båda könen.

Geneanet tillhandahåller, om Dina DNA-data tillåter detta, haplogrupp på fädernet (bara för män) och haplogrupp på mödernet.

Detta är användbar information i släktforskning eftersom det är ett komplement till autosom DNA.

Behöver Du hjälp?

Gå till vårt forum för att be om hjälp för områden relaterade till Geneanets hemsida eller om Du behöver hjälp med Din släktforskning.

Vad denna artikel till hjälp?

Ja Nej

Tack för Din återkopplimg