Geneanet > DNA > Hjälp och Frekventa Frågor > DNA Hjälp > Dina DNA data > Vad är kromosomwebbläsare (Delade DNA-segment)?

Vad är kromosomwebbläsare (Delade DNA-segment)?

Kromosomwebbläsare medför att Du kan få mer information om de DNA-segment Du delar en DNA-släkting.


Den mänskliga arvsmassan består av 22 par kromosomer (kallade autosomer, numrerade från 1 till 22) och ett par av sex kromosomer (också kallade heterosomer, identifierade som X och Y). Varje par av kromosomer innehåller en manlig och en kvinnlig kopia.

I kromosomwebbläsaren, visas varje par kromosomer upp som en horisontell linje vars längd beror på det totala antalet baser de innehåller. Y-kromosomer visas inte i denna eftersom det inte används för identifiering av delat DNA.

Varje kromosompar kan innehålla upp till 3 olika informationsdelar:

• Frånvaro av delade DNA-segment;

• Närvaron av halvidentiskt delade DNA-segment, vilket betyder att det DNA Du delar med Dina släktingar finns närvarande på bara en kopia av kromosomen, sålunda ärvd från baren av Dina föräldrar;

• Närvaron av helt identiskt delade DNA-segment, vilket betyder att DNA Du delar med Dina släktingar är närvarande med båda kopior, sålunda ärvda från båda Dina föräldrar.

I vilka fall delar Du helt identiskt DNA?

• Mellan syskon: enäggstvillingar delar identiskt DNA och syskon delar bara delar av sina DNA som helt identiskt;

• Inom en familj: kusiner vars föräldrar tillhör två tydliga syskon har en liten del av deras DNA som helt identiskt. Notera att inavel inom en familj eller population kan också leda till att man får fullt identiska DNA-segment.

Ju längre det delade DNA-segmentet är desto närmare är släktskapet och större möjligheter att hitta gemensamma förfäder. Ju mindre de delade DNA-segmentet är desto mer avlägsen är den gemensamma förfadern och med mindre möjlighet att hitta den.

Du kan ladda ner dessa data genom klicka “Export data till CSV-fil”.

Behöver Du hjälp?

Gå till vårt forum för att be om hjälp för områden relaterade till Geneanets hemsida eller om Du behöver hjälp med Din släktforskning.

Vad denna artikel till hjälp?

Ja Nej

Tack för Din återkopplimg