Startsida Geneanet > DNA Etikkod som supplement till Användarvillkor

DNA Etikkod som supplement till Användarvillkor

(Last update February 6, 2020)

1. Introduktion
2. Villkor för användning av DNA-data integrationsservice
3. Användning av DNA-data för släktforskningsändamål
4. Intervention av Geneanet som en del av användningen av DNA-data
5. Rättigheten rörande Dina personliga uppgifter

1. Introduktion

Geneanet SAS, registerat vid ‘Registre du Commerce et des Sociétés’, Paris, as reference B 428 812 572 med ett aktiekapital på 44,996.60 €, och under identifikationsnumret för moms FR 60428812572, och med den registrerade adressen 65 bis, rue de Vaugirard, F-75015 Paris, Frankrike ansvarar för en släktforskningswebbsajt tillgänglig på internet ¨på www.geneanet.org (härefter refererad till som ’Sajten’). hereinafter referred to as the ‘Site’). Syftet med sajten är att göra släktforskning tillgänglig för alla.

På denna sajt erbjuder Geneanet ett brett utbud av online-tjänster med knytning till släktforskning och familjehistoria. Som en del av detta erbjuder Geneanet lagring för data inom släktforskning och möjligheten att skapa familjeträd och ladda ner arkivuppgifter.

Med den kraftigt ökande intresset för DNA-prov för släktforskningsändamål, vill Geneanet möta kravet från våra medlemmar och vill ge dem möjlighet att ladda ner sina DNA-data så att de kan jämföra dem med andra medlemmars DNA-data. Geneanet avser att strikt styra villkoren för användning av dessa DNA-data och inför en Etikkod.

Denna Etikkod kompletterar de generella Användarvillkoren och avser att reglera användningen av DNA-data för släktforskningsändamål bland Geneanets medlemmar.

2. Villkor för användning av DNA-data integrationsservice

Användning av DNA-data för släktforsningsändamål av Geneanets medlemmar innebär:

 • Fullständigt och totalt godkännande av Geneanets användarvillkor av medlemmar.
 • Ge samtycke till medlemmar vad avser användningen av Geneanets DNA-service.
 • Att personen vara DNA-data används på Sajten måste vara myndig och kan när som helst återta godkännandet.

3. Användning av DNA-data för släktforskningsändamål

Medlemmar kan bara använda processandet av DNA-data av vetenskapliga och historiska skäl ock kan inte under några omständigheter att använda DNA-data för andra ändamål, inklusive medicinska och kommersiella skäl.

Personliga data kan bara processade i detta sammanhang är bara de som tillhandahålles av medlemmen och kan beskrivas som följer:

• Efternamn
• Förnamn
• Titel
• Släktforskningsrelation
• Datum och plats för födelse
• Datum och plats för äktenskap
• Ålder
• Fotografier
• Dokument knutna till personen
• Släktskapsdata (familjeträd)
• DNA-data från andra medlemmar i Geneanet, som accepterat Etikkoderna

Som diskuterats i artikel 9 i Användarvillkoren har levande personer rättigheten att motsätta sig rätten till tillgång och rätta uppgifter som angår dem i familjeträdet.

Nerladdning av filer innehållande DNA-data för släktforskningsändamål görs med fullt ansvar från medlemmen.

Släktforskningsdata laddas till sajten av medlemmen och Geneanet lagar bara filerna och de släktforskningsdata som tillhandahålles av medlemmen. Det är medlemmens ansvar att tillse att de DNA-data som laddas ner stämmer med lagar och villkor.

Av dessa orsaker ska medlem, som laddar ner DNA-data för släktforskningsändamål, godkänna de krav som specificeras i artikel 2, genom att skaffa samtycke från den person som är berörd av de genealogiska uppgifterna.

Medlemmen ska kunna visa och när som helst visa ett uttryckt samtycke från berörda personer med deras genealogiska DNA-data.

När medlemmens DNA-data är knutet till en person i släktträdet är personsäkerhetsvalet som ska gälla för de personer som är definierade i släktträdet, specificerade i artikel 6.1 i Användarvillkoren.

4. Intervention av Geneanet som en del av användningen av DNA-data

Det är viktigt att rekapitulera att Geneanet bara förser med verktyg och lagringsutrymme för sina medlemmar, så att de kan fortsätta sin släktforskning.

Sålunda är Geneanet att anses som en gästleverantör och -plats under tillämpning av artikel 6-1-2 i fransk lag rörande digital ekonomi.

Borttagandet av digital ekonomi lämnas till medlemmen som laddat ner dem. När de är borttagna kommer de genealogiska DNA-data inte att behållas av Geneanet.

Om en medlems Geneanetkonto med nerladdade DNA-data är inaktivt i mer än ett år, förbehåller Geneanet rättigheten alla DNA-data eller filer.

Vidare, på grund av den känsliga naturen hos dessa uppgifter, förbehåller sig Geneanet rättigheten att ta bort, av vilket skäl det vara må, nämnda genealogiska DNA-data eller relationer som kan hittas i dessa uppgifter.

5. Rättigheten rörande Dina personliga uppgifter

Rättigheterna för varje person rörande deras personliga data och specifikt uppgifter rörande Erikkoden är:

 • Insynsrätt
 • Rätt att ändra uppgifter
 • Rätt att radera – denna rätt kan utövas så länge den inte skadar fullföljande av kontraktet med hänsyn till våra legala förpliktelser.
 • Begränsningsrätt för en eller flera dataprocesser.
 • Rätt att modifiera eller tillbakadragande när som helst med hänsyn till deras personliga uppgifter baserade på deras samtycke.
 • Rätten att motsätta sig hantering av deras personliga uppgifter.
 • Rätt till dataportbilitet

Varje medlem har rätten att besluta generella eller specifika direktiv om vad som ska hända med deras personliga uppgifter och vad som ska hända efter deras död.

Det är möjligt att kontakta oss om hanterandet av Dina personliga uppgifter.

 • E-pst: [email protected]
 • Telefon: +(33)1 42 74 40 30
 • Vanlig post: Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris

I fall av missnöje har varje medlem möjligheten att klaga ansvarig myndighet:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
FRANCE
Phone: +(33)1 53 73 22 22