Berättelser vid skymningsbrasan, inga memoirer endast litet samspråk med mina syskobarn och deras barn (1933)