Från 30 juli till och med 3 augusti 2021 är det gratis tillgång till Geneanets sökmotor.
Mer information

Släktforskningsorganens indexering

Geneanet och dess partners erbjuder att titta på index i franska arkiv

Sisällysluettelot ovat käytettävissä on-lineina. Ne ovat varatut Premium jäsenille.

Tillgängliga index.