Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Amande

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Amande Tillbaka

Ursprung för förnamnet

Varianter: Amanda, Amandae

Statistiskt frekvens för förnamn Amande

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

Geografisk spridningen för förnamnet Amande

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Amande världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.

Sök ett annat förnamn

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Upptäck ursprunget för och den geografiska spridningen för hundratusentals namn världen över.

Sök ett namn

Starta Ditt familjeträd

Starta Ditt familjeträd

Skapa Ditt familjeträd och utnyttja värdefulla tips som hjälper Dig att söka Dina förfäder.

Start Ditt familjeträd