Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Antide

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Antide Tillbaka

Ursprung för förnamnet

Kön: Maskulin
Varianter: Anthide, Anthidus, Antidus

Statistiskt frekvens för förnamn Antide

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

Geografisk spridningen för förnamnet Antide

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Antide världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.

Sök ett annat förnamn

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Upptäck ursprunget för och den geografiska spridningen för hundratusentals namn världen över.

Sök ett namn

Starta Ditt familjeträd

Starta Ditt familjeträd

Skapa Ditt familjeträd och utnyttja värdefulla tips som hjälper Dig att söka Dina förfäder.

Start Ditt familjeträd