Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Benignae

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Benignae Tillbaka

Statistiskt frekvens för förnamn Benignae

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

År sedan förnamnet Benignae var mest populärt. :

Geografisk spridningen för förnamnet Benignae

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Benignae världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.

Sök ett annat förnamn

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Upptäck ursprunget för och den geografiska spridningen för hundratusentals namn världen över.

Sök ett namn

Starta Ditt familjeträd

Starta Ditt familjeträd

Skapa Ditt familjeträd och utnyttja värdefulla tips som hjälper Dig att söka Dina förfäder.

Start Ditt familjeträd