Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Binhas

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Binhas Tillbaka

Ursprung för förnamnet

Varianter: Pinhas

Statistiskt frekvens för förnamn Binhas

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

Geografisk spridningen för förnamnet Binhas

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Binhas världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.

Sök ett annat förnamn

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Upptäck ursprunget för och den geografiska spridningen för hundratusentals namn världen över.

Sök ett namn

Starta Ditt familjeträd

Starta Ditt familjeträd

Skapa Ditt familjeträd och utnyttja värdefulla tips som hjälper Dig att söka Dina förfäder.

Start Ditt familjeträd