Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Bonavenuture

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Bonavenuture Tillbaka

Statistiskt frekvens för förnamn Bonavenuture

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

År sedan förnamnet Bonavenuture var mest populärt. :

Geografisk spridningen för förnamnet Bonavenuture

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Bonavenuture världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.