Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Carlisle

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Carlisle Tillbaka

Ursprung för förnamnet

Varianter: Carlyle

Statistiskt frekvens för förnamn Carlisle

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

Geografisk spridningen för förnamnet Carlisle

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Carlisle världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.

Sök ett annat förnamn

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Upptäck ursprunget för och den geografiska spridningen för hundratusentals namn världen över.

Sök ett namn

Starta Ditt familjeträd

Starta Ditt familjeträd

Skapa Ditt familjeträd och utnyttja värdefulla tips som hjälper Dig att söka Dina förfäder.

Start Ditt familjeträd