Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Carlottam

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Carlottam Tillbaka

Statistiskt frekvens för förnamn Carlottam

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

År sedan förnamnet Carlottam var mest populärt. :

Geografisk spridningen för förnamnet Carlottam

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Carlottam världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.