Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Casimiris

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Casimiris Tillbaka

Statistiskt frekvens för förnamn Casimiris

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

År sedan förnamnet Casimiris var mest populärt. :

Geografisk spridningen för förnamnet Casimiris

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Casimiris världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.