Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Casimirium

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Casimirium Tillbaka

Statistiskt frekvens för förnamn Casimirium

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

År sedan förnamnet Casimirium var mest populärt. :

Geografisk spridningen för förnamnet Casimirium

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Casimirium världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.