Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Charlottae

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Charlottae Tillbaka

Statistiskt frekvens för förnamn Charlottae

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

År sedan förnamnet Charlottae var mest populärt. :

Geografisk spridningen för förnamnet Charlottae

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Charlottae världen över. Du kan ändra perioden med markören under bordet.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.